Selasa, 11 November 2014

Daftar Urutan Khillafah Bani Abbasiyah

Khilfah Bani Abbasiyah
Kemudian kekhilafahan beralih ke tangan Bani ‘Abasiyah yang berpusat di Baghdad. Total masa berlaku khilafah ini sekitar 446 tahun. Khalifah pertama adalah Abu al-‘Abbas al-Safaah. Sedangkan khalifah terakhirnya Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah.
Secara rinci masa kekuasaan mereka sebagai berikut:
 • Abul ‘Abbas al-Safaah (tahun 133-137 H/750-754 M)
 • Abu Ja’far al-Manshur (tahun 137-159 H/754-775 M)
 • Al-Mahdi (tahun 159-169 H/775-785 M)
 • Al-Hadi (tahun 169-170 H/785-786 M)
 • Harun al-Rasyid (tahun 170-194 H/786-809 M)
 • Al-Amiin (tahun 194-198 H/809-813 M)
 • Al-Ma’mun (tahun 198-217 H/813-833 M)
 • Al-Mu’tashim Billah (tahun 618-228 H/833-842M)
 • Al-Watsiq Billah (tahun 228-232 H/842-847 M)
 • Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah (tahun 232-247 H/847-861 M)
 • Al-Muntashir Billah (tahun 247-248 H/861-862 M)
 • Al-Musta’in Billah (tahun 248-252 H/862-866 M)
 • Al-Mu’taz Billah (tahun 252-256 H/866-869 M)
 • Al-Muhtadi Billah (tahun 256-257 H/869-870 M)
 • Al-Mu’tamad ‘Ala al-Allah (tahun 257-279 H/870-892 M)
 • Al-Mu’tadla Billah (tahun 279-290 H/892-902 M)
 • Al-Muktafi Billah (tahun 290-296 H/902-908 M)
 • Al-Muqtadir Billah (tahun 296-320 H/908-932 M)
 • Al-Qahir Billah (tahun 320-323 H/932-934 M)
 • Al-Radli Billah (tahun 323-329 H/934-940 M)
 • Al-Muttaqi Lillah (tahun 329-333 H/940-944 M)
 • Al-Musaktafi al-Allah (tahun 333-335 H/944-946 M)
 • Al-Muthi’ Lillah (tahun 335-364 H/946-974 M)
 • Al-Tha`i’ Lillah (tahun 364-381 H/974-991 M)
 • Al-Qadir Billah (tahun 381-423 H/991-1031 M)
 • Al-Qa`im Bi Amrillah (tahun 423-468 H/1031-1075 M)
 • Al-Mu’tadi Bi Amrillah (tahun 468-487 H/1075-1094 M)
 • Al-Mustadhhir Billah (tahun 487-512 H/1094-1118 M)
 • Al-Mustarsyid Billah (tahun 512-530 H/1118-1135 M)
 • Al-Rasyid Billah (tahun 530-531 H/1135-1136 M)
 • Al-Muqtafi Liamrillah (tahun 531-555 H/1136-1160 M)
 • Al-Mustanjid Billah (tahun 555-566 H/1160-1170 M)
 • Al-Mustadli`u Biamrillah (tahun 566-576 H/1170-1180 M)
 • Al-Naashir Lidinillah (tahun 576-622 H/1180-1225 M)
 • Al-Dhahir Biamrillah (tahun 622-623 H/1225-1226 M)
 • Al-Mustanshir Billah (tahun 623-640 H/1226-1242 M)
 • Al-Musta’shim Billah (tahun 640-656 H/1242-1258 M)
 • Al-Mustanshir Billah II (tahun 660-661 H/1261-1262 M)
 • Al-Haakim Biamrillah I (tahun 661-701 H/1262-1302 M)
 • Al-Mustakfi Billah I (tahun 701-732 H/1302-1334 M)
 • Al-Watsiq Billah I (tahun 732-742 H/1334-1343 M)
 • Al-Haakim Biamrillah II (tahun 742-753 H/1343-1354 M)
 • Al-Mu’tadlid Billah I (753-763 H/1354-1364 M)
 • Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah I (th. 763-785 H/1364-1386 M)
 • Al-Watsir Billah II (tahun 785-788 H/1386-1389 M)
 • Al-Musta’shim (tahun 788-791 H/1389-1392 M)
 • Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah II (th. 791-808 H/1392-1409 M)
 • Al-Musta’in Billah (tahun 808-815 H/1409-1416 M)
 • Al-Mu’tadlid Billah II (tahun 815-845 H/1416- 1446 M)
 • Al-Mustakfi Billah II (tahun 845-854 H/1446-1455 M)
 • Al-Qa`im Biamrillah (tahun 754-859 H/1455-1460 M)
 • Al-Mustanjid Billah (tahun 859-884 H/1460-1485 M)
 • Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah III (th 884-893 H/1485-1494 M)
 • Al-Mutamasik Billah (tahun 893-914 H/1494-1515 M)
 • Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah IV (th 914-918 H/1515-1517 M)
Khilafah Bani Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan Tartar (Mongol), sehingga umat Islam sempat hidup selama 3,5 tahun tanpa adanya khalifah. Namun kurun waktnya hanya terpaut 3 tahun setengah saja dan segera berdiri khilafah Utsmaniyah.

0 komentar:

Posting Komentar